ABAKANO - coaching i szkolenia dla biznesu

Szkolenia Indywidualne


Dowiedz się, jak wielkim komfortem jest szkolenie indywidualne, kiedy czas, wiedza i trening jest idealnie skrojony do Twoich potrzeb.


Szkolenia, w których do tej pory uczestniczyłeś - szkolenia grupowe, można porównać do tabletek przeciwbólowych. Wydaje się, że jak z nich skorzystasz, to Twoje problemy miną. Rzeczywiście, zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej, jeżeli trener był świetny, masz wrażenie, że od teraz będzie lepiej. Jednak następnego dnia znów postępujesz dokładnie tak samo, jak przed szkoleniem. Tabletka przeciwbólowa nigdy nie rozwiąże Twoich problemów. Potrzebujesz indywidulanej diagnozy i zastosowania w pełni dopasowanych do Ciebie – Twojej osobowości, stanowiska pracy, branży i wymagań rynku – skutecznych metod i narzędzi rozwojowych. Czy nie mamy racji?

Prawdziwe efekty uzyskasz jedynie w pracy jeden na jeden z trenerem, kiedy wszystko, co ma miejsce na szkoleniu dopasowane jest właśnie do Ciebie, a nie do ogólnej średniej 15 uczestników szkolenia grupowego. Zamiast doraźnego lekarstwa warto dokładnie przyjrzeć się Twoim rzeczywistym problemom i zacząć systematyczną pracę nad zmianą nawyków myślenia – nawyków działania, których skutki nie były dla Ciebie zadowalające. Dowiedz się, jak wielkim komfortem jest szkolenie indywidualne, kiedy czas, wiedza i trening jest idealnie skrojony do Twoich potrzeb.


Do Pani Oliwii zwróciłem się z prośbą o pomoc przy opracowaniu zasad komunikacji wewnątrz firmy oraz wdrożeniu skutecznego procesu rekrutacji. W oparciu o wywiad, Pani Oliwia zaproponowała mi plan kilkudniowych szkoleń indywidualnych.
Dzięki pierwszej części szkolenia dowiedziałem się m.in. jaki jest wpływ osobowości na efektywność pracy. Ta część przyniosła mi ogromne korzyści, gdyż pozwoliła lepiej zrozumieć sposoby myślenia i działania osób o różnych temperamentach oraz to, czego można od nich oczekiwać i w jaki sposób efektywnie się z nimi komunikować
... Więcej

Andrzej Gratkowski
Właściciel firmy Cinematic

Szkolenia indywidualne mogą dotyczyć tematów z poniższej listy. Przejrzyj ją i wybierz to, co Cię zainteresuje:


Psychologia podejmowania decyzji przez Klientów

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jak Twoi Klienci podejmują decyzję? Co wówczas dzieje się w ich głowach?
 • Czy zawsze postępują racjonalnie? Jeżeli nie, to co determinuje ich decyzje?
 • Jak zachowują się ludzie w warunkach niepewności decyzyjnej?
 • Jaką siłę mają emocje w momencie podejmowania decyzji?
 • Jakie są strategie podejmowania decyzji? Czy wiesz, że istnieją racjonalne i nieracjonalne strategie podejmowania decyzji i oba warianty są efektywne? Zatem kiedy i które wykorzystywać na swoją korzyść? Jak mądrze wpływać na proces podejmowania decyzji? Jakie są metody perswazji?
 • ...
Ten temat dedykowany jest osobom, które w swoich Firmach pełnią funkcje wymagające podejmowania istotnych decyzji, zarządzają Zespołami lub zajmują się pozyskiwaniem Klientów i sprzedażą.

Psychologia pracy menedżera sprzedaży

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Czy menedżer sprzedaży musi być świetnym handlowcem?
 • Jak poradzić sobie z oporem psychologicznym Twoich pracowników wobec nowych planów sprzedaży?
 • W jaki sposób efektywnie motywować pracowników sprzedaży? Czy wiesz, co w tym aspekcie prezentują najnowsze wyniki badań psychologicznych?
 • Jak zbudować swój autorytet i inspirować zespół do działania?
 • Dlaczego Twoi handlowcy powinni Ci zaufać? Jakie z tego będziesz miał korzyści? Co zyskają Twoi podwładni?
 • Jak poradzić sobie z presją na wynik?
 • Jak stawiać cele, by handlowcy zrozumieli, że potrafią je osiągnąć i zaczęli to robić?
 • Jak poradzić sobie z silnymi emocjami w zespole?
 • Jak psychologicznie wspierać zespół w trudnych momentach?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest wszystkim menedżerom sprzedaży na każdym szczeblu zarządzania w Firmie.

Coaching w zarządzaniu

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Dlaczego zarządzanie z wykorzystaniem elementów pracy coacha jest światowym trendem?
 • Co zyskuje menedżer, który stosuje coaching w zarządzaniu?
 • Na czym opiera się skuteczność coachingu? Jakie badania naukowe to potwierdzają? Jak to wygląda w praktyce biznesowej?
 • Jak mądrze wykorzystywać metody, techniki i narzędzia coachingu w zarządzaniu pracownikami?
 • Jak postępować, by pracownicy chcieli otwarcie i szczerze komunikować się z przełożonym?
 • Jak uaktywniać oraz skutecznie korzystać z kompetencji pracowników?
 • Jak stawiać cele i budować plany działania, które rzeczywiście zostaną zrealizowane?
 • Co zrobić, by Twój zespół rozliczał się z powierzonych mu zadań w terminie?
 • ...
Ten temat dedykowany jest wszystkim menedżerom na każdym szczeblu zarządzania w Firmie. Może być także znakomitym materiałem przygotowującym do objęcia funkcji menedżera.

Coaching sprzedaży w terenie

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Na czym polega procedura coachingu w terenie?
 • Jak na poprawę wyników sprzedaży wpływa procedura coachingu w terenie?
 • Na co może liczyć menedżer sprzedaży, a na co może liczyć pracownik?
 • Jak przygotować się do coachingu w terenie?
 • Jakie kompetencje powinien posiadać menedżer sprzedaży?
 • Jakie metody, techniki i narzędzia coachingu stosuje menedżer sprzedaży?
 • W jaki sposób przekazać informację zwrotną metodą coachingową?
 • Jak wygląda zamykająca procedurę sesja coachingowa?
 • Jak poradzić sobie z lękiem i/lub oporem pracownika?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest wszystkich menedżerom sprzedaży na każdym szczeblu zarządzania w firmie.

Psychologia sprzedaży

Ten temat pozwoli Ci uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • W jaki sposób Twoi Klienci podejmują decyzje?
 • Czy Klientów można skategoryzować według określonych typów psychologicznych? Jeżeli tak, to jakie są tego efekty?
 • Czego oczekują Klienci od handlowca?
 • Dlaczego wielu Klientów unika lub boi się sprzedawców?
 • Z jakich względów Klienci wolą skłamać, niż powiedzieć prawdę?
 • W jaki sposób Klienci poszukują informacji?
 • Jak Klienci wybierają ofertę?
 • Kiedy Klienci zmieniają zdanie?
 • Jak zaprzyjaźnić się z Klientem?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest osobom, które w swoich Firmach pełnią różne funkcje związane z pozyskiwaniem, sprzedażą oraz obsługą Klientów.

Poznaj swój styl pracy i efektywnie zarządzaj czasem

Ten temat pozwoli Ci uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jaki jest mój styl pracy i dlaczego właśnie w taki sposób zarządzam swoim czasem?
 • Jak temperament wpływa na efektywność w pracy?
 • Dlaczego skutecznie działam w określonych warunkach i preferuję wybrane zadania?
 • Jak moja osobowość determinuje mój dzień pracy?
 • Jak dostosować metody, techniki i narzędzia zarządzania czasem do indywidualnego stylu pracy?
 • Jak poradzić sobie z dotychczasowymi nawykami, które przynoszą mi szkody, zamiast korzyści?
 • Co zrobić z moimi pożeraczami czasu?
 • Jak poradzić sobie z oporem psychologicznym przed przystąpieniem do działania?
 • Jak wyzbyć się uciążliwego odkładania na później, bagatelizowania czy szukania winnych?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest wszystkim osobom, które nie są zadowolone ze swojej efektywności w pracy i mimo dotychczasowych szkoleń wciąż nie potrafią przełamać się i wprowadzić niezbędnych zmian lub uważają, że znane im sposoby zarządzania czasem są w ich przypadku nieskuteczne.

Skuteczna i bezkonfliktowa komunikacja w pracy

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jakie są psychologiczne zasady skutecznej komunikacji w pracy?
 • Jak efektywnie komunikować się pośrednio (telefon, mail)?
 • Jak budować zrozumiałe komunikaty bezpośrednie?
 • W jaki sposób udzielać i przyjmować negatywną informację zwrotną?
 • Co robić w sytuacji konfrontacji przekonań?
 • Jak poradzić sobie z brakiem odpowiedzialności lub rozmytą odpowiedzialnością?
 • Jaką siłę mają komunikaty niewerbalne?
 • Jak słuchać, by inni chcieli do nas mówić?
 • Czy wiesz, jak skuteczne jest posługiwanie się właściwymi pytaniami? Jakie to są pytania?
 • Co zrobić w sytuacji nieuczciwej kłótni?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest wszystkim osobom, niezależnie od pełnionej funkcji w hierarchii Firmy. Bez skutecznej komunikacji trudno mówić o efektywności pracy.

Bądź zdrowy i zadowolony w pracy

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Dlaczego praca dla większości ludzi jest źródłem ogromnego stresu?
 • Od czego zależy Twój codzienny stres? Presja na wynik? Presja czasu? Przełożony? A może koledzy z zespołu? Lub Twoja ambicja?
 • Jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy Twój szef budzi Twój lęk lub złość?
 • Co zrobić, kiedy źródłem Twojego stresu jest atmosfera w zespole?
 • Jak podchodzić do zadań, by rozwiązywać je sprawnie i szybko?
 • Jak wzmocnić swoją samoocenę?
 • Jak poradzić sobie ze skutkami długotrwałego stresu?
 • Jakie są narzędzia psychologiczne pomagające utrzymać pozytywny nastrój i wspierające automotywację?
 • Jak zmienić wzorce myślenia, by czerpać satysfakcję z wykonywanych obowiązków?
 • W jaki sposób wpływać na współpracowników, by budować pozytywną i wpierającą atmosferę w pracy?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest każdej osobie, która odczuwa długotrwały stres związany z wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych, bądź nie zna psychologicznych metod i technik radzenia sobie z własnymi emocjami oraz budowania optymalnych relacji ze współpracownikami.

Rekrutacja i selekcja pracowników

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jak określić i zbudować kompetencje, których Twoja firma wymaga na określonym stanowisku?
 • Jak stworzyć profil poszukiwanego kandydata?
 • Jak sformułować ogłoszenie o naborze?
 • Na czym polega selekcja ukierunkowana? I dlaczego stosowana jest na całym świecie?
 • Jak poprowadzić rozmowę rekrutacyjną przez telefon? Warto przecież zaoszczędzić sobie czasu i niepotrzebnych kosztów.
 • Jak przygotować się do rozmowy z kandydatem do pracy?
 • Jak pracować z dokumentacją rekrutacyjną?
 • Jak poprowadzić efektywną i skuteczną rozmowę rekrutacyjną?
 • O co właściwie pytać i w jaki sposób?
 • Co zrobić, kiedy kandydat nie spełnia oczekiwań?
 • Jak rozmawiać o trudnych kwestiach?
 • ...
Ten temat dedykowany jest osobom, które zawodowo zajmują się rekrutacją i selekcją pracowników lub chcą objąć stanowisko związane z rekrutacją i selekcją pracowników. Ponadto, wiedza z tego obszaru jest bardzo pomocna menedżerom różnego szczebla oraz właścicielom Firm.

Trening Asertywności

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jak radzić sobie z osobą manipulującą, bierną lub agresywną?
 • Jak stawiać i komunikować swoje granice?
 • Jak przygotować się do trudnej rozmowy z pracownikiem?
 • Jak przekazać negatywną informację zwrotną?
 • Jak przyjąć krytykę?
 • W jaki sposób chwalić?
 • Jak konfrontować różnice zdań w zespole?
 • Jak odmawiać z szacunkiem i bez poczucia winy?
 • Jak obronić się przed atakiem słownym?
 • Co robić, kiedy pracownik/szef/kolega przekracza granice, np. podważa Twoje kompetencje?
 • ...
Ten temat dedykowany jest absolutnie wszystkim Klientom, ponieważ jest podstawą dla budowania właściwych relacji zawodowych, ale również osobistych.

Budowanie i zarządzanie motywacją pracowników

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jakie prawa psychologiczne rządzą ludzką motywacją?
 • Jak przekonania i doświadczenia Twojego pracownika determinują jego motywację?
 • Jaki wpływ na motywację ma samoocena? Ogromny. A co szef ma z tym wspólnego? Wiele.
 • Jak w prosty sposób zmotywować pracownika, kiedy nie jest się psychologiem?
 • Jakie są narzędzia motywacyjne i jak je stosować?
 • Co jest psychologicznym kluczem do ludzkiej motywacji?
 • Jak pracować z podwładnym, który wyraża opór wobec zmian?
 • Jak poradzić sobie z pracownikiem wykazującym objawy wypalenia zawodowego lub zauważalnego obniżenia nastroju?
 • Jak poradzić sobie z pracownikiem, który pracuje ciężko, ale niewydajnie?
 • ...
Ten temat dedykowany jest przede wszystkim Klientom na stanowiskach menedżerskich, ale także Klientom, którzy mają problem z automotywacją.

Wystąpienia publiczne nakierowane na wywieranie wpływu i motywowanie do działania

Ten temat pozwoli Ci uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • W jaki sposób zarządzać uwagą odbiorców i kształtować ich przekonania?
 • W jaki sposób prezentować oraz eksponować kluczowe informacje?
 • Jak budować relacje interpersonalne torujące właściwy przekaz?
 • Co zrobić, by uzyskać jasność, spójność i precyzję komunikatów na poziomie werbalnym?
 • Jak poradzić sobie z obiekcjami czy wątpliwościami odbiorców Twojego wystąpienia?
 • Jak kreować swój wizerunek, aby pasował do specyficznych wymagań danego odbiorcy?
 • Dlaczego ludzie muszą Ci zaufać, aby w ogóle zechcieli posłuchać tego, co im prezentujesz?
 • Jak przygotować się do każdego wystąpienia publicznego w maksymalnie 30 minut?
 • Jak poskromić swój lęk, który uniemożliwia płynne i efektowne prezentowanie wybranych treści?
 • Jak kierować swoim wystąpieniem, aby w jego efekcie słuchacze zaczęli działać tak, jak chcesz?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest absolutnie wszystkim Klientom, ponieważ występujemy publicznie za każdym razem, gdy zabieramy głos i oczy słuchaczy kierują się w naszą stronę. Dzieje się tak wiele razy dziennie: na spotkaniach zespołów czy podczas negocjacji z Klientami. Przy tym zawsze zależy nam, by przekonać odbiorców do siebie: swojego produktu, usługi czy pomysłu.

Psychologia relacji międzyludzkich w pracy

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jak budujemy relacje z innymi ludźmi?
 • Dlaczego to nie zawsze kwalifikacje decydują o awansie? To, co może mieć główny wpływ?
 • Od czego zależy sympatia lub niechęć do danego współpracownika?
 • Dlaczego tworzymy w pracy koalicje i potrzebujemy wsparcia innych?
 • Z jakiego względu pracownicy poszukują „wspólnego wroga”? I dlaczego to właśnie ta osoba?
 • A Ty? Jaką rolę psychologiczną pełnisz w swoim zespole?
 • W jaki sposób uporać się z niechęcią współpracowników lub przełożonego?
 • Jak wywierać wpływ na innych ludzi?
 • Jak kreować swój wizerunek w oczach przełożonego?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest wszystkim osobom, niezależnie od pełnionej w Firmie funkcji. Wiedza z tego obszaru pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi, mądrze kształtować relacje ze współpracownikami i uniknąć wciąż powtarzanych, a kosztownych błędów.

Skuteczne delegowanie zadań i zarządzanie czasem Zespołu

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • W jaki sposób delegować zadania, by były zrealizowane na czas i tak, jak oczekiwaliśmy?
 • Jak rozpoznać i zweryfikować potencjał zadaniowy pracownika?
 • Jak budować siatkę priorytetów dla całego zespołu?
 • Jak generować i zarządzać miernikami realizacji celów?
 • W jaki sposób określać terminy wykonania zadania?
 • Na czym polega skuteczna kontrola?
 • Jak tworzyć plany działania z pojedynczym pracownikiem oraz z całym zespołem?
 • Co zrobić, kiedy cel nie został zrealizowany w terminie?
 • Jak pracować z pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami wobec pracowników?
 • Jak radzić sobie z wymówkami oraz ciągłym usprawiedliwianiem?
 • Jak delegować zadania ze względu na poziom rozwoju zespołu?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest Klientom na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla lub Klientom przygotowującym się do objęcia roli menedżera.

Stawianie granic i określanie zasad pracy Zespołu

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Czy wiesz, że każdy zespół potrzebuje jasnych i prostych reguł postępowania?
 • Czy Twoi pracownicy wiedzą, jakimi zasadami mają się kierować?
 • W jaki sposób zbudować zasady pracy Twojego zespołu? Kto powinien być w to zaangażowany?
 • Jak egzekwować reguły i wartości kierujące pracą Twojego zespołu?
 • Jakie granice postawić, by uniknąć konfliktów i marnowania czasu?
 • Co zrobić, gdy pracownik nie przestrzega zasad?
 • Chciałbyś pracować w zespole, w którym możesz się tylko domyślać, co jest ważne dla Twojego szefa?
 • Co zyskuje przełożony wprowadzając jasne granice i konkretne zasady pracy? Wiele.
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest Klientom na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla lub Klientom przygotowującym się do objęcia roli menedżera.

Procedura zwalniania pracowników

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • W jaki sposób przygotować się do spotkania ze swoim zespołem?
 • Jaką rolę podczas spotkania pełni szef?
 • Czy Twoi pracownicy powinni przygotowywać się do spotkania? Oczywiście! Ale w jaki sposób?
 • Jaki jest cel spotkań zespołu? Wbrew pozorom nie chodzi o wytykanie błędów najsłabszym i wychwalanie najlepszych.
 • Jak powinni pracować Twoi podwładni podczas spotkania? Przecież nie przyszli na wykład.
 • Czym powinno zakończyć się spotkanie zespołu?
 • Kto i w jaki sposób odpowiada za weryfikację postawionych celów?
 • Czy wszyscy członkowie Twojego zespołu powinni uczestniczyć w naradzie?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest Klientom na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla, ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów sprzedaży.

Psychologia pracy menedżera

Ten temat wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której odpowiesz na wszystkie poniższe pytania i jeszcze wiele innych:
 • Jak kształtuje się autorytet menedżera?
 • Jak zbudować zaufanie podwładnych na poziomie werbalnym i niewerbalnym? To, co mówisz i jak postępujesz jest przecież determinujące dla Twojego wizerunku.
 • Dlaczego Twoi pracownicy potrzebują jasnych i prostych reguł postępowania?
 • Jak określać i egzekwować pozytywne i negatywne konsekwencje?
 • Jak stawiać cele, by pracownicy chcieli je zrealizować?
 • Na czym polega syndrom CEO?
 • Czy zachowań przywódczych można się nauczyć? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami w Twoim zespole?
 • Jakich metod perswazji używa efektywny menedżer?
 • Co zrobić w sytuacji konfliktu interpersonalnego?
 • ...
Powyższy temat dedykowany jest Klientom na stanowiskach menedżerskich lub Klientom przygotowującym się do objęcia roli menedżera.

Możesz dowolnie dobierać i łączyć zagadnienia z powyższych tematów, by skomponować szkolenie maksymalnie dopasowane do Twoich potrzeb. Stwórz własny program i NATYCHMIAST (jeszcze podczas szkolenia) wdrażaj nowe umiejętności w życie pod superwizją trenera w realnym środowisku pracy.
ZOBACZ JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE:

SCHEMAT SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

Krok 1
Diagnoza Twoich potrzeb szkoleniowych +
ustalenie zakresu szkolenia
Jak to wygląda w praktyce?
Najpierw wybierasz, jakie zagadnienia z powyżej przedstawionych tematów szkoleniowych są dla Ciebie interesujące. Następnie spotykasz się z trenerem biznesu, który towarzyszy Ci podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, np. podczas prowadzenia spotkań zespołu Więcej »
, odbywania wizyt handlowych u kontrahentów, delegowania zadań pracownikom czy przygotowywania raportów, prezentacji itp. Ostatnim etapem jest zbudowanie wraz z trenerem Twojego indywidualnego planu szkolenia.

Co zyskujesz? Czemu to służy?
Celem szkolenia indywidualnego jest wyposażyć Cię w taką wiedzę oraz umiejętności, które uważasz, że najlepiej przełożą się na Twój sukces. Jednak równie istotne jest zestawienie Twoich przekonań o posiadanych kompetencjach z obserwacją i profesjonalną analizą trenera biznesu. Kiedy trener Więcej »
towarzyszy Ci podczas pracy, ma szasnę zobaczyć, jakie obszary RZECZYWIŚCIE wymagają jego wsparcia, np. jesteś przekonany, że nie radzisz sobie z zarządzaniem czasem, a faktycznie Twoja niska efektywność może być wynikiem trudności w skutecznym delegowaniu zadań. Po prostu, nie wiesz, jak to zrobić prosto i optymalnie. Indywidualny plan szkolenia jest zestawieniem Twoich oczekiwań z wnioskami, jakie przedstawił Ci trener. Pamiętaj też, że otrzymujesz program szkolenia w pełni dopasowany do Twojej osobowości, stanowiska pracy i wymagań branży. Doskonale rozumiemy, że każdy Klient wymaga dostosowania do niego specyficznych narzędzi szkoleniowych, wyselekcjonowania odpowiedniej wiedzy i zaproponowania skrojonego na miarę szkolenia. Nie można wszystkim zaaplikować tej samej wiedzy i w ten sam sposób rozwijać wybranych umiejętności. To po prostu nie przynosi satysfakcjonujących efektów. O czym sam przekonałeś się nie raz, siedząc na szkoleniu, którego program dopasowany był do ogólnej średniej uczestników, a nie do Ciebie.

Krok 2
Szkolenie indywidualne – praca jeden na jeden z trenerem biznesu
Jak to wygląda w praktyce?

W wyznaczonym przez Ciebie w miejscu i czasie odbywa się szkolenie, podczas którego będziesz maksymalnie skupiony i efektywny – nie ma nikogo innego na sali, w Twoim gabinecie, więc nie odlecisz myślami, nie zdarzy się, że czegoś nie przetrenujesz lub nie zrozumiesz. W ten sposób jesteś całkowicie zaangażowany i to natychmiast przynosi świetne rezultaty.

Co zyskujesz? Czemu to służy?

Szkolenie jeden na jeden z trenerem to ogromny komfort pracy, ale przede wszystkim znakomite wyniki. Trener podąża za Tobą, a nie za programem. To Ty decydujesz na czym się skupić, czemu poświęcić więcej czasu, co powtórzyć. Nie musisz się oglądać na innych i dostosowywać do poziomu różnych ludzi – nadrabiać w stosunku do bardziej doświadczonych, ani stać w miejscu, czekając na osoby będące daleko z tyłu.

Krok 3
Wdrażanie nowej wiedzy i umiejętności

Jak to wygląda w praktyce?

Po zakończonym szkoleniu trener biznesu ponownie towarzyszy Ci podczas wykonywania obowiązków zawodowych, ale tym razem tylko tych, które stały się przedmiotem szkolenia i obserwuje jak radzisz sobie z wdrożeniem nowej wiedzy i umiejętności. Otrzymujesz pełną informację zwrotną – wiesz, co robisz dobrze, a co jeszcze wymaga poprawy i nad czym powinieneś się bardziej skupić. Dzięki temu Więcej »
masz pewność, że postępujesz prawidłowo i prawidłowy schemat staje się nowym, optymalnym stylem Twojego działania. Wdrażanie nowej wiedzy i umiejętności może mieć miejsce także podczas samego szkolenia! Pod okiem trenera masz szansę od razu wypróbować nowe narzędzie, technikę lub metodę. Decyzja należy do Ciebie.

Co zyskujesz? Czemu to służy?

Konsekwentne działanie według nowych schematów przez ok. 6 tygodni przekształca się w Twój nowy nawyk. Jeżeli trener towarzyszy Ci na początku tego okresu, poprawia błędy, a jednocześnie motywuje, to możesz mieć pewność, że Twoja inwestycja w szkolenie indywidulane przyniesie 100% zysku.

Spróbuj skontaktować się z nami - tylko w ten sposób przekonasz się, że wzajemna współpraca może być bardzo owocna.
DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE.

Zadzwoń do nas:
kom. 790 665 667
Napisz maila:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Spotkajmy się:
Stadion Wrocław
ul Śląska 1
54-118 Wrocław