Blog

narzędzia w pracy menedżera, narzędzia młodego kierownika, kompetencje młodego menedżera, delegowanie pracy i zadań pracownikom, coaching i szkolenia menedżerskie,najlepsze szkolenia we Wrocławiu, szkolenie menedżerskie z asertywności, szkolenie z budowania wizerunku menedżera

Jakie kompetencje powinien rozwijać młody menedżer?

Czy są jakieś kompetencje, które powinien rozwijać młody menedżer w pierwszej kolejności?
Krzysztof, lat 30, od miesiąca Project Manager w międzynarodowej Firmie IT

Panie Krzysztofie, każda kompetencja zbudowana jest z trzech składników: wiedzy, umiejętności i postawy. Zatem kompetencja o nazwie delegowanie zadań pracownikom oznacza, że Pan wie, jak należy optymalnie delegować zadania różnym członkom Pana zespołu, potrafi Pan to zrobić oraz prezentuje Pan postawę wewnętrzną, która temu sprzyja, np. zaangażowanie. Mając na uwadze powyższe, sugerowałabym, po pierwsze, poszerzanie swoich zasobów wiedzy. 

wiedza pozyskiwana na szkoleniu, materiały szkoleniowe, wiedza o relacjach międzyludzkich, im większa wiedza tym większa władza, oddziaływanie na ludzi, wiedza na temat funkcjonowania zespołów, wiedza na temat komunikacji, książka o zarządzaniu zespołem, książka o komunikacji, książka o kreowaniu wizerunku, książka o relacjach międzyludzkich, wizerunek menedżera, wpływ na innych, wpływem społeczny, wizerunek menedżera

Władza i wpływ społeczny, czyli jak oddziaływać na ludzi

Międzynarodowe badania nad władzą i wpływem społecznym prowadzone od 1990 roku w 45 krajach na całym świecie (w tym w Polsce) pod przewodnictwem T.Bacon’a jasno wskazały, że wiedza to drugie najsilniejsze źródło władzy. Im większa wiedza, tym większa władza. Władzę należy rozumieć jako siłę oddziaływania na innych ludzi. Zatem menedżerowie, którzy mają szeroką wiedzę specjalistyczną, ale także wiedzę na temat funkcjonowania zespołów, komunikacji, kreowania wizerunku czy przywołanego już delegowania obowiązków – słowem: posiadają również wiedzę o relacjach międzyludzkich, mają wielką siłę oddziaływania – czyli władzę. Jeżeli mało wiemy, tu trudno żebyśmy swoją osobą znacząco wpływali na innych.

- strategia budowania wizerunku, strategia budowania autorytetu, strategia rozwijania pracowników, coaching biznesowy, strategia szkoleniowa, strategia rozwoju osobistego, umiejętność komunikowania się, strategia rozwoju kompetencji, umiejętności miękkie, szkolenie komunikacja, kompetencje menedżerskie

Budowanie autorytetu

Menedżer bez wiedzy specjalistycznej i dotyczącej tzw. umiejętności miękkich raczej nie zbuduje autorytetu wśród swoich pracowników. Jest też mała szansa, że otrzyma propozycje dalszego awansu. Gdzie może Pan rozwijać swoją wiedzę? Co do wiedzy specjalistycznej wymaganej w Pana Firmie nie jestem wstanie udzielić odpowiedzi. Co do wiedzy dotyczącej mądrego i skutecznego zarządzania relacjami w pracy, to zachęcam Pana do lektury książek, ale także na szkolenia czy coaching biznesowy.

Metoda poszerzania zasobów wiedzy, którą są szkolenia i coaching biznesowy - pozwala też kształtować umiejętności oraz postawę (kolejne składnik każdej kompetencji). Nie wystarczy, że Pan wie, jak powinien rozliczać zadania swoich pracowników, musi Pan także to potrafić. A umiejętności rozwijamy przez ćwiczenia i praktykę. Szkolenie indywidualne pod okiem trenera to świetne rozwiązanie. Coaching biznesowy również będzie optymalny, ponieważ wykształci Pan w sobie dodatkowo motywację do działania.

Na koniec dodam, że najsilniejszym źródłem władzy według wyników przytoczonych przeze mnie badań jest ekspresja rozumiana jako umiejętność skutecznego komunikowania się na poziomie słownym - werbalnym (zasób słów, poprawność i płynność wypowiedzi, skuteczne posługiwanie się argumentami itp.) i bezsłownym – niewerbalnym (wygląd, postawa ciała, gestykulacja, mimika, wokalizacja itp.).

Bez umiejętności świetnego komunikowania się nawet najlepsza wiedza nie przyniesie nam żadnego zysku. Ludzi należy do tej wiedzy, pomysłów – do nas samych – przekonać. A jest to możliwe tylko przez umiejętne komunikowanie się. Komunikaty werbalne i niewerbalne determinują nasze relacje z innymi ludźmi. Decydują, jaką władzę zyskamy i czy nakłonimy osoby w naszym otoczeniu, np. pracowników do efektywnej i twórczej pracy.

Podsumowując, Panie Krzysztofie, proszę dowiedzieć się, jakie kompetencje cenione są w Pana Firmie i poprzez pracę własną oraz szkolenia indywidualne czy coaching biznesowy rozwijać właściwą wiedzę i umiejętności oraz budować optymalną postawę. Zachęcam, by skupił się Pan na najsilniejszych źródłach władzy, a więc ekspresyjności i wiedzy. Znakomite umiejętności komunikacyjne, które pozwolą pokazać na polu zawodowym naszą wiedzę i potencjał są kluczem do sukcesu.

Oliwia Matejko
Psycholog Biznesu