Coaching biznesowy

coaching, coaching wrocław, coaching biznesowy, proces coachingu, czym jest coaching, sesje coachingowe, coach wrocław, dobry coach wrocław, coaching menedżerski, business coaching, coaching ICF

Coaching biznesowy dla Twojej Firmy

Jaki rodzaj coachingu oferujemy naszym Klientom?

Naszym Klientom oferujemy coaching według najwyższych światowych standardów i kodeksu etycznego International Coach Federation GLOBAL.
Ofertę kierujemy do pracowników firm – menedżerów i specjalistów różnego szczebla.

Dla kogo jest coaching?

Coaching jest dla:

  • kadry zarządzającej;
  • każdego specjalisty, który potrzebuje rozwinąć swoje kompetencje i osiągnąć konkretne cele na drodze rozwoju zawodowego;
  • każdego specjalisty borykającego się z problemami w optymalnym funkcjonowaniu w ramach organizacji;

Warto pamiętać, że coaching nie jest  szkoleniem indywidualnym ani formą opieki mentora. Coach niczego nie uczy ani nie mówi Klientowi, co ma robić czy jakie decyzje podjąć.

Dlatego coaching to znakomite rozwiązanie dla osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, które potrzebują wsparcia na drodze do osiągnięcia konkretnych celów biznesowych, organizacyjnych czy osobistych.

Kluczowe informacje na temat procesu coachingu w naszej firmie:

Pierwsze spotkanie

Na pierwszym spotkaniu, które odbywa się przed rozpoczęciem procesu coachingowego, coach wraz z Klientem procesu coachingowego oraz Sponsorem (Sponsor to Pracodawca Klienta lub jego Przełożony) określają wspólnie cele biznesowe, które zostaną osiągnięte w wyniku całego procesu coachingowego. Następnie oszacowują mierniki realizacji postawionych celów oraz terminy ich realizacji. Pierwsze spotkanie to również moment, kiedy Klient decyduje czy chce pracować z danym coachem.

Dlaczego tak postępujemy? Coaching jest ściśle ukierunkowany na konkretne cele zamknięte w czasie. To proces rozwoju Pracownika, który ma określony kierunek i jest w pełni mierzalny. Coach pracuje z Klientem procesu coachingowego jedynie nad zaakceptowanymi przez Przełożonego/Pracodawcę celami. To zapewnia transparentność, komfort psychologiczny i efektywność coachingu. Każda ze stron rozumie dokąd zmierza cały proces i czego może od siebie wzajemnie oczekiwać.

Proces realizacji celów Klienta

  • Po zdefiniowaniu celów biznesowych, mierników realizacji owych celów, a także pierwszego oszacowania niezbędnego czasu na ich osiągnięcie – rozpoczyna się proces coachingu.
  • Klient systematycznie spotyka się z coachem na sesjach coachingowych, które trwają około 1,5-2 godzin, w czasie których Klient dokonuje analizy wszelkich posiadanych zasobów (biznesowych, środowiskowych, osobistych – w tym kompetencji), oszacowuje możliwości jakimi dysponuje i buduje plany działania będące jego drogą do sukcesu.
  • Coach wykorzystuje techniki i narzędzia coachingowe, by wspierać oraz motywować Klienta, a w konsekwencji ułatwiać mu osiągnięcie wszystkiego, do czego dąży.
  • Każda sesja coachingowa kończy się wyznaczeniem „zadania domowego” – czyli konkretnych i niezbędnych kroków, jakie Klient podejmie, by przybliżyć się do realizacji swoich celów.
  • Cały proces coachingu to około 10-12 sesji.

Dlaczego tak postępujemy? Coaching jest procesem ukierunkowanej i pożądanej zmiany. Wymaga czasu, ponieważ każda zmiana to przekształcenie dotychczasowych schematów funkcjonowania Pracownika w jego środowisku zawodowym. Zatem, to zmiana nawyków działania Pracownika. Aby osiągnąć sukces nie wystarczy w niego wierzyć. Niezbędna jest systematyczna i cierpliwa praca. Krok za krokiem, z sesji na sesję – Klient rozwija swój potencjał, podejmuje kolejne wyzwania, osiąga małe sukcesy, zwiększa wiarę w siebie, walczy z nieuniknionymi problemami, by ostatecznie osiągnąć cel.

Raport podsumowujący proces coachingu

Po zakończeniu procesu coachingu biznesowego Klient otrzymuje do akceptacji raport podsumowujący jego osiągnięcia oraz pracę na sesjach. Raport zawiera także cenne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju potencjału Klienta. Owe zalecenia kierowane są do samego Klienta, ale także do jego Przełożonego/Pracodawcy. Jeżeli Klient zaakceptuje raport sporządzony przez coacha, wówczas dokument przekazywany jest Sponsorowi całego procesu (Przełożonemu/Pracodawcy).

Dlaczego tak postępujemy? Proces coachingu jest znakomitą szansą rozwoju swoich kompetencji, przełamania barier wzrostu i zwiększenia samoświadomości w kreowaniu przyszłości zawodowej. To kapitał do zainwestowania zarówno po stronie Klienta, jak również Przełożonego/Pracodawcy – a więc Sponsora procesu.

Raport podsumowujący coaching jest zapisem drogi do sukcesu Klienta oraz źródłem wiedzy, który pomaga w lepszym kształtowaniu stosunków na linii Pracownik-Przełożony. To także dokument potwierdzający możliwości Klienta i dający pewność, że osiągnięte cele biznesowe nie są wynikiem przypadku, ale efektem ciężkiej pracy.

Ile kosztuje coaching?

Jeżeli jesteś zainteresowany pełną ofertą coachingu, to zapraszamy do kontaktu na adres: biuro@abakano.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Twój coach

Wszyscy coachowie, którzy z nami współpracują, są akredytowanymi coachami ICF GLOBAL.

Warto przeczytać przed podjęciem decyzji:

Pytania odnośnie coachingu oraz zapytania ofertowe

biuro@abakano.pl