Szkolenia indywidualne

szkolenie indywidualne

Założenia szkolenia indywidualnego

 • Szkolenie indywidualne dedykowane jest właścicielom firm oraz menedżerom, którzy chcą maksymalnie wydajnie podnieść poziom swoim kompetencji zawodowych i pozyskać umiejętności ściśle dopasowane do specyficznych potrzeb.
 • W formule szkolenia indywidualnego mogą zostać zrealizowane wszystkie szkolenia menedżerskie w ramach Akademii menedżera.
 • Tematyka szkolenia indywidualnego może być dowolnie kształtowana przez Klienta i obejmować m.in. poniższe zagadnienia:
  • zarządzanie motywacją pracowników;
  • prowadzenie szybkich i efektywnych spotkań zespołu;
  • asertywność menedżera i psychologia komunikacji na stanowisku przełożonego;
  • delegowanie zadań, monitoring i rozliczanie celów;
  • prowadzenie rozmów oceniających;
  • mediacje w przypadku konfliktu pracowników w zespole;
  • prowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami odnośnie tzw. trudnych kwestii, jak negocjacje kwoty wynagrodzenia czy oczekiwania względem awansu;
  • rozwijanie potencjału pracowników;
  • budowanie swojego wizerunku zgodnego z rolą i oczekiwaniami środowiska zawodowego;
  • psychologia negocjacji i mediacji;
  • zarządzanie stresem w pracy menedżera;
  • wystąpienia publiczne nakierowane na wywieranie wpływu i motywowanie do działania;
  • radzenie sobie ze sporami i konfliktami interesów w organizacji.
 • Podczas szkolenia Klient pracuje na swoich rzeczywistych problemach i sytuacjach trudnych.
 • Szkolenie indywidualne prowadzone jest przez doświadczonego psychologa biznesu, który korzysta podczas zajęć z Klientem z naukowo zweryfikowanej wiedzy psychologicznej oraz narzędzi czy testów psychologicznych.
 • W ramach szkolenia Klient otrzymuje pełen pakiet materiałów merytorycznych, w tym książki lub audiobooki.
 • Szkolenie może odbyć się w dowolnie wybranym przez Klienta czasie oraz miejscu.
 • Jeden blok szkoleniowy może trwać od 2 godzin do 8 godzin danego dnia – decyzja o czasie wspólnej pracy
  z trenerem należy do Klienta.
 • Cały program szkolenia indywidualnego jest rozpisany na minimum 8 godzin pracy z trenerem. Maksymalny czas realizacji pełnego programu szkolenia indywidualnego zależy od decyzji Klienta.
 • Szkolenie poprzedzone jest pełną diagnozą potrzeb szkoleniowych Klienta, która może przybrać dwie formy:
  1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych poprzez osobisty wywiad trenera z Klientem. W tym przypadku podstawą diagnozy jest samoopis Klienta.
  2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych w realnym środowisku pracy Klienta. W tym przypadku podstawą diagnozy jest obserwacja trenera/psychologa.
   Ponownie, to Klient podejmuje decyzję, który rodzaj diagnozy jest dla niego optymalny.
 • Szkolenie indywidualne zakończone jest procesem wdrożenia pozyskanej wiedzy oraz umiejętności. Proces ten także może przyjąć dwie formy:
  1. Wdrożenie wiedzy i umiejętności poprzez realizację tzw. zadań domowych oraz podsumowujące spotkanie z trenerem. 
  2. Wdrożenie wiedzy i umiejętności poprzez bezpośrednie wsparcie trenera w realnym środowisku pracy Klienta.
   Oczywiście, to Klient podejmuje decyzję, która forma wdrożenia wiedzy i umiejętności jest dla niego optymalna.

Cena oraz przykładowe programy szkoleniowe zawarte są w ofercie, którą Klient otrzymuje po wysłaniu zapytania na adres: biuro@abakano.pl lub poprzez formularz kontaktowy. 

Jeżeli nie jesteś pewien czy szkolenie indywidualne jest dobrym rozwiązaniem właśnie dla Ciebie, to zapraszamy Cię na bezpłatne spotkanie konsultacyjne, na którym poznasz swojego trenera i zadasz wszystkie nurtujące Cię pytania.

Przykładowy schemat szkolenia indywidualnego

Poniżej został przedstawiony przykładowy schemat szkolenia indywidualnego z bezpośrednim udziałem trenera na każdym etapie.

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta w realnym środowisku jego pracy

Jak to wygląda w praktyce?
 
Trener towarzyszy Klientowi podczas wykonywania standardowych obowiązków zawodowych, np. podczas spotkań z zespołem, delegowania zadań, organizowania planu zajęć czy rozwiązywania bieżących problemów 
w relacji z Klientami. 

Czemu to służy? 
Trener ma szansę zaobserwować, jakie obszary rzeczywiście wymagają jego wsparcia, np. Klient jest  przekonany, że nie radzi sobie z delegowaniem zadań pracownikom, a faktycznie niezadowalające dla niego efekty pracy mogą być wynikiem trudności ze skutecznym kontrolowaniem oraz egzekwowaniem realizacji obowiązków w zarządzanym zespole.

Na życzenie Klienta, trener może zaproponować także odpowiednie testy i kwestionariusze psychologiczne diagnozujące wybrane aspekty funkcjonowania w środowisku zawodowym.

2. Ustalenie zakresu szkolenia indywidualnego 

Jak to wygląda w praktyce?

Po zestawieniu wniosków z obserwacji trenera z oczekiwaniami Klienta, zostają wybrane obszary, które mają ulec poprawie bądź zostać rozwinięte do określonego przez Klienta poziomu. Następnie trener przygotowuje program szkolenia – w pełni dostosowany do  osobowości Klienta, jego stanowiska pracy oraz wymagań branży.

Czemu to służy?
Każdy Klient wymaga dopasowania do niego specyficznych narzędzi szkoleniowych, wyselekcjonowania odpowiedniej wiedzy i zaproponowania skrojonego na miarę treningu. Nie można wszystkim zaaplikować tej samej wiedzy i w ten sam sposób rozwijać wybranych umiejętności.  To po prostu nie przynosi efektów.
O czym każdy przekonał się nieraz, siedząc na szkoleniu, którego program przystosowany był do ogólnej średniej uczestników, a nie do niego.

3. Szkolenie indywidualne – praca jeden na jeden z trenerem

Jak to wygląda w praktyce?
 
W wyznaczonym przez Klienta miejscu i czasie odbywa się szkolenie, podczas którego uczestnik szkolenia jest maksymalnie skupiony i efektywny - nie ma nikogo innego na sali, więc nie może „odlecieć” myślami, nie zdarzy się, że czegoś nie przetrenuje lub nie zrozumie. W ten sposób jest całkowicie zaangażowany i to natychmiast przynosi efekty.

Czemu to służy? 
Szkolenie jeden na jeden z trenerem to ogromny komfort pracy, ale przede wszystkim znakomite rezultaty. Trener podąża za Klientem, a nie za programem. To Klient decyduje na czym się skupić, czemu poświęcić więcej czasu, co powtórzyć. Nie musi oglądać się na innych i dostosowywać do poziomu różnych ludzi na sali szkoleniowej – nadrabiać w stosunku do bardziej doświadczonych, ani stać w miejscu czekając na osoby będące daleko w tyle.

4. Wdrażanie nowej wiedzy i umiejętności

Jak to wygląda w praktyce?
 
Po zakończonym szkoleniu trener ponownie towarzyszy Klientowi podczas wykonywania obowiązków zawodowych, ale tym razem tylko tych, które stały się przedmiotem szkolenia i obserwuje, jak radzi sobie 
z wdrażaniem nowej wiedzy i umiejętności. Klient otrzymuje pełną informację zwrotną – wie, co robi dobrze, a co źle i nad czym powinien się bardziej skupić. Dzięki temu ma pewność, że postępuje prawidłowo i prawidłowy schemat powoli się utrwala, stając się nowym i skutecznym nawykiem.

Czemu to służy? 
Konsekwentne działanie według nowych schematów przez ok. 6 tygodni przekształca się w nowy nawyk. Jeżeli trener towarzyszy Klientowi na początku tego okresu, poprawia błędy, a jednocześnie motywuje, to Klient może mieć pewność, że jego inwestycja w szkolenie indywidualne przyniesie 100% zysku i już nigdy więcej nie będzie miał potrzeby do tego wracać.

Pytania odnośnie szkoleń oraz zapytania ofertowe

biuro@abakano.pl

Pani Oliwia Matejko ma szeroką wiedzę, którą potrafi doskonale wpisać w realia. Pojawiłam się na szkoleniu z wieloma pytaniami i dostałam profesjonalnie opracowany plan spotkań indywidualnych, który odpowiedział na problemy i potrzeby pojawiające się w mojej codziennej pracy. Dostałam kontretne, gotowe do zastosowania narzędzia i dużo wsparcia we wprowadzaniu umiejętności w życie. Poprzez szerokie podejście do tematu komunikacji, obserwuję pozytywne zmiany na polu zawodowym i prywatnym.
Pani Oliwia Matejko osiąga sukcesy i pomaga osiągać je innym.
Serdecznie polecam współpracę.

Karolina Adrian
Dyrektor oddziau
Energia Polska Sp. z. o. o.