Blog

zmotywowany pracownik, motywacja pracownika do działania, motywacja do działania, motywacja do pracy, praca ponad własne siły, praca ponad oczekiwania, realizacja zadań w pracy, oczekiwania pracodawcy, automotywacja do działania, automotywacja w pracy, coaching motywacja, motywacja do pracy szkolenie

Jak zmotywować się do działania na 120%?

Jak zmotywować się do działania na 120% każdego dnia? 
Małgorzata, 35 lat, pracuje w pionie sprzedaży klienta korporacyjnego w firmie ubezpieczeniowej

Pani Małgorzato, zastanawia mnie, jaka jest przyczyna, która wymusza na Pani potrzebę działania każdego dnia na 120%, a więc w założeniu znacznie powyżej oczekiwanego lub maksymalnego poziomu efektywności – symbolicznie określanego na pułapie 100%. Jeżeli ową przyczyną jest Pani ambicja, to moja odpowiedź będzie inna, niż w sytuacji, kiedy to czynniki zewnętrzne, np. środowisko pracy zawodowej wywiera duży nacisk na sposób interpretowania Pani osiągnięć – innymi słowy, mimo realizacji założonych celów, wciąż uważa Pani, że to za mało, by sprostać wygórowanym oczekiwaniom. Pozwolę sobie założyć, iż pytanie dotyczy motywacji do wyjątkowych zadań w obszarze Pani obowiązków zawodowych, gdzie skuteczność powinna być znacznie większa niż norma.

1-	zmotywowany pracownik, motywacja pracownika do działania, motywacja do działania, motywacja do pracy, praca ponad własne siły, automotywacja do działania, automotywacja w pracy, poziom motywacji pracownika, rodzaje motywacji u pracowników, motywacja wewnętrzna pracownika, motywacja zewnętrzna pracownika, coaching efektywności

Jak stać się bardziej efektywnym? 

Czy można się zmotywować na tyle, by przekroczyć próg 100% efektywności? Niewątpliwie wyniki naszej pracy w ogromnym stopniu uzależnione są od poziomu motywacji, a więc chęci do podjęcia, podtrzymania i zakończenia zadania na preferowanym poziomie. Mówimy o różnych rodzajach motywacji, np. motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna oznacza, że rozpoczyna Pani jakieś działanie i wytrwale dąży do jego ukończenia, ponieważ sama aktywność sprawia Pani przyjemność. Nie oczekuje Pani wówczas żadnej dodatkowej nagrody, np. pieniędzy czy pochwał, ponieważ to, co Pani robi jest już samo w sobie bardzo nagradzające - budzi zaangażowanie i wiele pozytywnych odczuć. Pewnie domyśla się Pani, że taka motywacja przynosi znakomite efekty – często powyżej założonego poziomu 100%.

Motywacja zewnętrzna

Natomiast motywacja zewnętrzna pobudza Panią do działania, które powinno zakończyć się jakąś nagrodą, ale nagrodą pochodzącą od innych ludzi lub sytuacji, w jakiej działamy - z „zewnątrz”. To mogą być premie, prowizje, awans, pozytywna ocena przełożonego itp. Ten rodzaj motywacji najczęściej kojarzony jest z pracą zawodową i systemy motywacyjne w różnych organizacjach skupiają się przede wszystkich na uruchomieniu w pracownikach odpowiedniego poziomu motywacji zewnętrznej. Oczywiście, motywacja zewnętrzna także przynosi znakomite efekty, ale dużo rzadziej pozwala osiągnąć próg powyżej 100%.

Co nas najsilniej motywuje?

Jeden z twórców psychologii pozytywnej – prof. Mihaly Csikszentmihalyi przez wiele lat badał na całym świecie zjawisko szczęścia. Próbował określić, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi. Jego przełomowe wyniki badań przyniosły odpowiedź na to pytanie i okazało się, że nasz dobrostan psychiczny w dużej mierze powiązany jest z motywacją wewnętrzną oraz satysfakcją.

co motywuje pracownika do pracy, co motywuje do działania, jak się zmotywować, jak nagradzać pracowników, motywacja wewnętrzna pracownika, satysfakcja pracownika, cele pracownika w miejscu pracy, zadania pracownika w miejscu pracy, motywacja poprzez coaching, ustalanie celów z pracownikiem

Jak wzbudzić motywację wewnętrzną?

Otóż, kiedy czynność spełnia następujące warunki:

  • ma jasno określony cel,
  • jest na odpowiednim poziomie trudności (zadanie nie jest ani zbyt łatwe – wówczas odczuwamy nudę, ani zbyt trudne – to z kolei rodzi frustrację),
  • mamy poczucie kontroli nad tym, co robimy,
  • otrzymujemy natychmiastową informację zwrotną czy zmierzamy w dobrym kierunku,
  • nasza uwaga jest całkowicie pochłonięta oraz
  • jesteśmy w stanie pełnego zaangażowania

wówczas doświadczamy stanu głębokiego zadowolenia, czas płynie w zaskakująco szybkim tempie i na dodatek uzyskujemy wynik dużo lepszy od oczekiwanego, a więc pojawia się satysfakcja – stan, który niezwykle uszczęśliwia ludzi i powoduje, że pragniemy kontynuować daną czynność dla niej samej, by osiągnąć jeszcze więcej.

flow motywacja satysfakcja

Jeżeli w tym momencie, pomyślała Pani, że to dotyczy jakiś pasji lub zadań prostych i przyjemnych, to jest Pani w błędzie. Zespół naukowy pod przewodnictwem Csikszentmihalyi’a udowodnił, że najbardziej satysfakcjonujące są takie zawody, jak: chirurg, alpinista czy muzyk (np. skrzypek). To bardzo trudne i często wymagające wiele poświęceń zajęcia, ale właśnie spełniające wszystkie przytoczone przeze mnie warunki. Skrzypek dający koncert ma bardzo wyrazisty cel – zagrać swoją partię bezbłędnie, to zadanie jest na odpowiednim dla niego poziomie – nie jest ani zbyt proste, ani za trudne (inaczej nie stanąłby na scenie), ma również poczucie kontroli nad każdym swoim ruchem, jest całkowicie skoncentrowany i zaangażowany (inaczej popełniłby błąd, kiedy zwracałby uwagę na to, co się dzieje na widowni) oraz otrzymuje natychmiastową informację zwrotną (od razu wie czy nawet najmniejszy ruch smyczka został wykonany poprawnie czy też nie). Na dodatek godzinny koncert może odbierać jak mgnienie chwili i czuć zadziwienie, że tak szybko minął czas. A kiedy będzie kłaniał się publiczności, dozna wielkiej satysfakcji, ponieważ przy spełnieniu powyższych wymogów nie tylko zagrał bezbłędnie (na 100%), ale również na poziomie wyższym niż zakładał – wie, że był świetny. To przekonanie pobudzi go do kontynuowania ćwiczeń – do dalszej pracy, by osiągnąć jeszcze więcej. Tak właśnie rodzi się motywacja wewnętrzna – motywacja do tego, by podejmować się nawet trudnych, czasami uciążliwych czy stresujących zadań, ponieważ samo ich wykonanie sprawia nam satysfakcję.

Pani Małgorzato, proszę pamiętać, że nie ważne jest to, co Pani robi w swojej pracy. Najważniejsze jest to, jak Pani myśli o swoich obowiązkach. Jeżeli zacznie Pani organizować jakiekolwiek zadania wokół przedstawionych tu wytycznych doświadczy Pani satysfakcji, a więc osiągnie więcej niż zamierzała – owe 120%. I, co najciekawsze, nie będzie się Pani borykała z poczuciem braku motywacji, bo kto odkładałby pracę oraz czuł wobec niej opór, kiedy wiąże się z tak przyjemną nagrodą? Jeżeli jednak sądzi Pani, że to, co przedstawiłam jest zbyt skomplikowane – zapraszam Panią na sesje coachingowe. Coach pomoże Pani dokonać zmiany i udowodni, że w rzeczywistości wszystko to jest niezwykle proste. 

Oliwia Matejko
Psycholog Biznesu